O projektu

          Cílem tohoto projektu je vytvořit systém, který umožní pronajímatelům nemovitostí ověřit historii a platební morálku svých nových nájemníků. Předpokládá se, že uživateli tohoto serveru budou právě ti slušní nájemníci, kteří mají bezproblémovou historii a potřebují ji svému novému pronajímateli prokázat. I mezi skupinami lidí, které pronajímatelé často předem zavrhují (sociálně slabí, nezaměstnaní, etnické menšiny, …) jsou lidé slušní a schopní a ochotní dostát svým smluvním závazkům. Paradoxně právě v těchto často přehlížených skupinách lidí je nejvíce zájemců o nájemní bydlení – potencionálních klientů.
          Dnes již existuje řada databází, které shromažďují data o těch méně poctivých – insolvenční rejstřík, evidence exekucí… Zkušený pronajímatel si tak dokáže takové lidi vyselektovat. Databáze slušných nájemníků však zatím doposud chyběla.