Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel serveru najemnici.eu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami serveru najemnici.eu.

Rozsah shromažďovaných údajů

K registraci uživatele jsou vyžadovány jen nezbytné údaje, především jméno, tlefonní a e-mailový kontakt. E-mailová adresa slouží současně jako jedinečné přihlašovací jméno uživatele. Dále jsou evidovány adresy pronajímaných nemovitostí, které pronajímatel sám zadává do systému. Na základě vzájemné interaktivity jsou v databázi provázány údaje o pronajímané nemovitosti, pronajímateli a nájemci. U nájemnce je dále evidována platební historie, kterou si může po odsouhlasení nájemcem zobrazit stávající či budoucí pronajímatel.

Zabezpečení dat

Veškerá data evidovaná serverem jsou uchovávána výhradně na území EU. Databáze je chráněna validním heslem, uložená hesla jsou šifrována. Veškerá komunikace je realizována prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS.

Uživatelská správa dat

Uživatel je oprávněn po přihlášení ke svému účtu data editovat, případně může uživatel kdykoliv zrušit svůj vlastní účet. Editovat platební historii nájemce může jen provozovatel serveru na základě žádosti nájemce, pokud nájemce současně prokáže nesrovnalost v evidovaných datech.

Používání cookie

Server najemnici.eu používá cookie. Využívá se jako standardní nástroj ke sledování statistických informací o využívání jednotlivých stránek serveru. Uživatel má možnost cookie sám vypnout použitím prohlížeče s funkcí anonymního prohlížení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací a používáním tohoto serveru uživatel souhlasí se zpracovaním osobních údajů v uvedeném rozsahu.