Služby nájemníkům

  • bezplatná registrace do systému (aktivní)
  • bezplatná inzerce poptávky pronájmu, případně podnájmu (připravuje se)
  • upozornění na blížící se termín splatnosti nájemného (připravuje se)
  • kontrola své vlastní platební historie (připravuje se)
  • právo na opravu případných nesrovnalostí ve vlastní historii prokázáním skutečnosti (připravuje se)
  • zobrazení a tisk protokolu o vlastní platební historii (připravuje se)
  • přístup do diskusního fora (aktivní)
  • možnost aktivně se podílet na rozvoji tohoto serveru (aktivní)